Search
Close this search box.

Πολιτική απορρήτου

Οι δικαιούχοι της σύμπραξης του έργου “ΒΙΟΑΣΤΥ” αναγνωρίζουν ότι η ιδιωτικότητα είναι σημαντική και θέλουν να είστε εξοικειωμένοι με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και διαβίβασης προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούμε κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών μας.

Κατά την κείμενη νομοθεσία, τα “Προσωπικά Δεδομένα” σας είναι στοιχεία που σας προσδιορίζουν ως άτομα ή σχετίζονται με ένα αναγνωρίσιμο άτομο.

Αυτή η Δήλωση περί Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τις πρακτικές απορρήτου μας και συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 2016/679 καθώς και με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Εξηγεί ποιές πληροφορίες συλλέγουμε για σάς όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ή όταν εργάζεστε, επικοινωνείτε ή συνεργάζεστε μαζί μας.

Περιγράφει ακόμα πώς διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας ώστε να διασφαλίζουμε ότι τα δικαιώματά σας γίνονται πάντα σεβαστά τόσο από εμάς όσο και από τους υπαλλήλους και κάθε είδους συνεργάτες μας στο πλαίσιο μιας σχέσης σεβασμού και εμπιστοσύνης.

Ποιά δεδομένα σας συλλέγουμε

Όταν συναλλάσσεσθε μαζί μας, συνεργάζεσθε υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να δώσετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία.

Δεδομένα ανηλίκων

Ο ιστότοπός μας δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 15 ετών και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας πληροφορίες από παιδιά για να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας και τα αποτελέσματα του έργου μας.

Νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα νόμιμα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (άρθρο 6) για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

A. Όταν απαιτείται για να συμμορφωθούμε με μια νομική μας υποχρέωση

 • Για να εκπληρώσουμε φορολογικές, λογιστικές, ελεγκτικές ,ασφαλιστικές και λοιπές μας υποχρεώσεις και για την υποβολή δηλώσεων, εγγράφων και εκθέσεων, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.

B. Όταν έχουμε έννομο συμφέρον για την εξυπηρέτηση νόμιμων επιχειρηματικών μας συμφερόντων και τρίτων

 • Σε κάθε περίπτωση, η χρήση αυτή είναι σύμφωνη με τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων, όπως για παράδειγμα:
 • Για να παρέχουμε αποτελεσματική εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών
 • Για να βελτιώσουμε τις εργασιακές σχέσεις υπαλλήλων και συνεργατών μας
 • Για τη βελτιστοποιήση των υπηρεσιών μας και των μεθόδων εργασίας
 • Για να απαντήσουμε σε αιτήματά σας
 • Για να βελτιώσουμε την ασφάλεια και τη χρηστικότητα της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας,
 • Για να διευκολύνουμε τις επιχειρηματικές μας συναλλαγές μαζί σας
 • Για να σας ενημερώνουμε για τα νέα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προσφορές μας

Με ποιούς μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Κατά την εκτέλεση του έργου μας, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να παρέχονται, εκτός από τις διωκτικές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές με τα εχέγγυα της νομοθεσίας, και σε διαφόρους συνεργάτες μας παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την υλοποίηση του έργου.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι οι συνεργάτες μας δεσμεύονται από εμάς με Συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων και είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ που ισχύει.

Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται γενικά στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) (28 μέλη ΕΕ και Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) όπου δραστηριοποιούμαστε, προκειμένου να εκπληρώσουμε νομική ή συμβατική υποχρέωσή μας.

Τα δεδομένα σας μπορούν κατ’ εξαίρεση να διαβιβασθούν σε τρίτες χώρες εκτός ΕΟΧ προκειμένου να εκπληρώσουμε μια νομική ή συμβατική υποχρέωση ή επειδή μας δώσατε τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Οι αποδέκτες των δεδομένων σας σε τρίτες χώρες είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων και να παρέχουν τις κατάλληλες διασφαλίσεις σε σχέση με τη διαβίβαση των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ (αποφάσεις επάρκειας, δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες, τυποποιημένες συμβάσεις, συμμόρφωση προς πρότυπα και εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας).

Διατήρηση δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής μας σχέσης μαζί σας και όσο χρόνο αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεών μας, ενώ στη συνέχεια τα διαγράφουμε ή τα ανωνυμοποιούμε για στατιστικούς λόγους. 

Θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας:

 • Όταν δεν είναι πλέον απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν αυτές οι πληροφορίες
 • Με έγγραφη αίτησή σας ή μετά από αντίρρησή σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν επιτακτικοί νομικοί λόγοι που να απαιτούν τη διατήρηση αυτών των πληροφοριών (εκκρεμείς νομικές αξιώσεις, εργατικές, ασφαλιστικές, φορολογικές κλπ)
 • Όταν πρέπει να συμμορφωθούμε με νομικές μας υποχρεώσεις και
 • Όταν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή δεδομένων σας και δεν υπάρχει εκ μέρους μας υποχρέωση διατήρησης

Αυτοματοποιημένές αποφάσεις και προφίλ

Κατά την εκτέλεση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Μπορούμε από καιρό σε καιρό να επεξεργαζόμαστε αυτόματα ορισμένες πτυχές των δεδομένων σας, προκειμένου να ξεκινήσουμε μια επιχειρηματική σχέση μαζί σας.

Χρήση των προσωπικών δεδομένων σας για προωθητικές δραστηριότητες

Ενδέχεται να επεξεργασθούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές που μπορεί να ενδιαφέρουν εσάς ή την επιχείρησή σας. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για το σκοπό αυτό συνίστανται σε πληροφορίες που μας παρέχετε και δεδομένα που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

 • Μπορούμε μόνο να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας να το πράξουμε ή εάν θεωρούμε ότι είναι προς το νόμιμο συμφέρον μας να το πράξουμε.
 • Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ και εξατομικευμένης εμπορικής επικοινωνίας με αποστολή μιας απλής αίτησης προς την εταιρία μας.

Ποια είναι τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας

Σύμφωνα με το νόμο, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς την πρόσβαση στα δεδομένα σας, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας και να ελέγξετε αν αυτά υποβάλλονται σε νόμιμη επεξεργασία.
 • Το δικαίωμα να διορθώνετε ή να διαγράφετε τα δεδομένα σας.
 • Το δικαίωμα να αντιταχθείτε ή να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας, για παράδειγμα όταν αυτές οι πληροφορίες δεν είναι ακριβείς ή δεν εξυπηρετούν πλέον τον σκοπό που συλλέχθηκαν,
 • Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, δηλαδή να λαμβάνετε αντίγραφο των δεδομένων σας σε ηλεκτρονική μορφή ή να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Το δικαίωμα να αντιταχθεί η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή η δημιουργία προφίλ με βάση τα δεδομένα σας.
 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας. Οποιαδήποτε ανάκληση συγκατάθεσης, δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας με βάση τη συγκατάθεσή της προτού αποσυρθεί από εσάς.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@al-fa.gr αλλά και ενώπιον της Ελληνικής Εποπτικής Αρχής (www.dpa.gr), σε περίπτωση που έχετε ασκήσει κάποιο από τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων και εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι τα αιτήματά σας δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς από εμάς.

Cookies

Ο ιστότοπός μας μπορεί να χρησιμοποιεί μικρά αρχεία κειμένου γνωστά ως cookies για να βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών και για λειτουργικούς λόγους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies, ανατρέξτε στην πολιτική cookies.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε οποτεδήποτε αυτή την Πολιτική Απορρήτου και τις σχετικές επιχειρηματικές πρακτικές μας, ενόψει τυχόν νομοθετικών αλλαγών με τήρηση της νομιμότητας. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε κατάλληλα με δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας της τυχόν αναθεωρημένης δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.